Աշխատավայրում վճարում եմ դրոշմանիշային գումար (1000 դրամ բանակի համար), բայց վճարում եմ նաև որպես Ա/Ձ․ ինչպե՞ս կարող եմ հետ ստանալ ավել վճարած գումարները

Հարկային եւ մաքսային ծառայություններ

Աշխատավայրում վճարում եմ դրոշմանիշային գումար (1000 դրամ բանակի համար), բայց վճարում եմ նաև որպես Ա/Ձ․ ինչպե՞ս կարող եմ հետ ստանալ ավել վճարած գումարները

Դրոշմանիշային վճար վճարող քաղաքացիները կարող են պահանջել հետ վերադարձնել նախորդ տարվա ընթացքում վճարված դրոշմանիշային վճարները, եթե միաժամանակ աշխատում են աշխատանքային պայմանագրով և հանդիսանում են անհատ ձեռնարկատեր, և նրանցից գանձվել է կրկնակի դրոշմանիշային վճար։

Ա/Ձ չհանդիսացող քաղաքացիները դրոշմանիշային ավել վճարված գումարները հետ վերադարձնելու դիմումը և փաստաթղթերը «Զինծառայողների ապահո­վագրության հիմնադրամ» պետք է ներկայացնեն սկսած հունվար ամսից մինչև փետրվարի 28-ը: Իսկ եթե անձը հանդիսանում է Ա/Ձ, ապա կարող է դիմումը և փաստաթղթերը ներկայացնել Հիմնադրամ մինչև հաջորդ տարվա ապրիլի 30-ը:

Դրոշմանիշային ավել վճարված գումարների վերադարձի համար «Զինծառայողների ապահո­վագրության հիմնադրամ» կարող եք դիմել․

1․ էլեկտրոնային եղանակով՝ այցելելով www.1000plus.am կայք,

2․ փոստով՝ ուղարկելով դիմումը և փաստաթղթերը ք. Երևան Վ. Սարգսյան 6, 0010 հասցով,

3․ կամ անձամբ այցելելով ՀՀ կենտրոնական բանկ՝ Դեղատան փողոցի մուտքից, և մուտքագրելով դիմումները և փաստաթղթերը:

Բոլոր երեք դեպքերի համար առկա է մեկ միասնական ԴԻՄՈՒՄ (եթե դիմել եք էլեկտրոնային եղանակով, ապա Ձեր կողմից լրացված տվյալները հանդիսանում են Ձեր դիմումը):

Հիմնադրամ պետք է ներկայացնել.

1․ սահմանված ձևի լրացված դիմում՝ ուղղված Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանին (դիմումի ձևը կարող եք ներբեռնել այստեղից),

2․ Ձեր անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն,

3․ ՊԵԿ-ից ստացված տեղեկանք նախորդ տարում վճարված դրոշմանիշային վճարների չափի մասին (Ձև 4 տեղեկանք),

4․ Ձեր յուրաքանչյուր գործատուից ստացված տեղեկանք առ այն, որ դրոշմանիշային վճարները պահվել են հենց Ձեզանից:

Ձեր դիմումի հետ միասին հիմնադրամին կարող եք տրամադրել Ձեր բանկային այն հաշվեհամարը, որին ցանկանում եք, որ հետ փոխանցվի ավել վճարված դրոշմանիշային վճարը։

ՊԵԿ-ից տեղեկանք ստանալու համար պետք է դիմել որևէ տարածքային ստորաբաժանում՝ ներկայացնելով.

1․ ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթ,

2․ ձեր հանրային ծառայության համարանիշը (եթե չունեք՝ չունենալու մասին տեղեկանք)։

Հիմնադրամի մասին ավելի մանրամասն տեղեկությունների կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Օգտակա՞ր էր արդյոք այս հոդվածը:
Այո3
Ոչ0